Verzuim

  • Ziek melden zoon/dochter: receptie, T 071–5769205, ‘s morgens tussen 7.45 en 8.15 uur. Graag iedere dag een melding bij onverhoopt meerdere dagen ziek.
  • Beter melden: schriftelijk of digitaal bij de receptionist. Vermeld naam, klas en data van afwezigheid.
  • Ziekte langer dan 5 dagen: mentor.
  • Bijzondere omstandigheden: mentor
  • Verlofaanvraag: schriftelijk bij de teamleider.
  • Te laat komen: de leerling meldt zich eerst bij de receptie. Ontvangt hier een te-laat-kom-ticket
  • Ziek wordt tijdens de lesdag:  teamleider, via de receptie, blauwe kaart mee naar huis nemen en laten ondertekenen door ouders/verzorgers.