Scholen op de kaart

Scholen op de kaart is een website van de onderwijssector zelf, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van bijvoorbeeld DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen kunnen een toelichting geven op de gepubliceerde cijfers en feiten. Zo ontstaat een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs maakt bij het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs op een school gebruik van een toezichtkader. Daar staat in hoe de inspectie werkt, wat zij beoordeelt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Dit toezichtkader is leidend bij het kwaliteitsbeleid van Da Vinci College Lammenschans.

Klik hier om onze resultaten in Scholen op de kaart te zien.