Op Da Vinci College Lammenschans is iedere leerling met vmbo- of mavoadvies (inclusief lwoo) welkom. Onze missie is:  ‘Werken aan je talent’. 

De basis voor goed onderwijs vormen onze coachende mentoren, studielessen en KeuzeWerkTijd. Daarnaast bieden we extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Om dit mogelijk te maken zijn alle klassen in het eerste en tweede leerjaar dagelijks altijd om 14.30 uur uit.

We hebben ons onderwijsaanbod aangepast aan de 3 belangrijkste momenten in het leven van een vmbo-scholier.
1) De zachte landing; de overstap van groep 8 naar leerjaar 1
2) De niveaubepaling en profielkeuze in leerjaar 2 en 3
3) Het behalen van het passende diploma
Onze leerlingen maken pas eind leerjaar 3 de keuze voor hun beroepsprofiel. Gedurende dit leerjaar kunnen zij via keuzevakken snuffelen aan alle mogelijke uitstroomrichtingen.

Het is onze ambitie om onze leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de maatschappij. Door uitdagingen te bieden in een veilige omgeving, zodat hun zelfvertrouwen groeit en ze uiteindelijk een passend diploma behalen.

Leerlingen krijgen op het Da Vinci Lammenschans de mogelijkheid om aan hun talenten te werken, of om die te ontdekken. Ook via een van de keuzevakken: Sport, Art, Techniek en Dans.

Iedere leerlingen heeft een coachende mentor, een vertrouwde docent die de tijd neemt om te praten en ze daar te ondersteunen waar nodig. Naast de lessen die de mentor geeft, zien ze elkaar ook tijdens de mentoruren. Tijdens deze uren wordt er aandacht besteed aan sociale vaardigheden, leer-strategieën, planning en leerjaar specifieke onderwerpen. Tijdens de coachingsgesprekken gaat het voornamelijk om de leervorderingen, leerresultaten en leerdoelen. Het coachingsgesprek vindt 2 wekelijks plaats.

Omdat onze leerlingen niet allemaal hetzelfde nodig hebben en omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen keuzes (leren) maken, bieden wij KeuzeWerkTijd aan. Tijdens deze KWT-uren kunnen de leerlingen zich bij een docent inschrijven voor extra uitleg. Of de leerlingen kiezen voor een ruimte waar ze samen aan een praktische opdracht kunnen werken.