Leerjaar 4:
Dit leerjaar is volledig gericht op het behalen van het diploma. De keuzes voor het niveau en het beroepsprofiel zijn dan al gemaakt. Doelgericht, onder begeleiding van de coach, werken we in 10 maanden naar het einde toe. Terwijl veruit de meeste energie van leerlingen en docenten gericht is op het examen moeten de leerlingen voor 1 april een definitieve keuze maken voor hun vervolgopleiding. Zij worden hierin tijdens mentor- en coachingsuren begeleid. De leerlingen brengen een verplicht bezoek aan de opleidingenmarkt en worden in de gelegenheid gesteld open dagen of meeloop dagen te volgen. Daarnaast kan het zijn dat een vervolgopleiding een intake gesprek verwacht. Hiervoor kunnen de leerlingen bijzonder verlof aanvragen.

We sluiten het jaar natuurlijk af met een spetterende diploma-uitreiking. Op het Da Vinci College Lammenschans kun je de volgende diploma´s halen:

  • de Basisberoepsgerichte Leerweg;
  • de Kaderberoepsgerichte Leerweg;
  • de Gemengde Leerweg;
  • MAVO;
  • MAVO-plus.

De meeste leerlingen stromen door naar het mbo. Een vmbo-diploma geeft toegang tot iedere beroepsrichting. Het is echter ook mogelijk om, na het behaalde diploma, nog een jaar op school te blijven een het diploma van het volgende niveau in 1 jaar te halen. Dit noemen we profileren. Op deze manier vergroot je de kans op instroom in een hoger niveau op het mbo.

Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg
In deze leerwegen krijgen leerlingen naast vier algemene vakken gemiddeld tien uur per week een beroepsgericht programma aangeboden: Zorg & Welzijn, Mobiliteit & Transport, Media-Vormgeving-ICT, Dienstverlening & Producten. Met een kaderberoepsgericht diploma kunnen leerlingen doorstromen naar niveau 3 en 4 van het mbo.

Gemengde leerweg
Leerlingen doen eindexamen in 5 theorievakken en 1 profielvak. Het gemengde leerweg diploma geeft, net als het mavo-diploma, recht op instroom op het hoogste niveau van het mbo.

Mavo
Leerlingen doen eindexamen in 6 theorievakken. Als je hiervoor kiest, kun je meer theorievakken kiezen en ligt de weg naar het mbo of de havo open.

Mavo+
Bij mavo+ doe je eindexamen in 6 theorie-vakken en in 1 profielvak.