Op het Da Vinci College Lammenschans zijn verschillende leerwegen van het vmbo gehuisvest:

  • de Basisberoepsgerichte Leerweg;
  • de Kaderberoepsgerichte Leerweg;
  • de Gemengde Leerweg
  • MAVO;
  • MAVO-plus

Voor alle leerwegen bestaat de mogelijkheid om leerwegondersteuning aan te vragen. 

Hoe werkt het?

Wanneer je een basis- of een kaderadvies hebt gekregen van de basisschool kom je bij ons in een BK-klas. Het kan dat de basisschool heeft doorgegeven dat je extra ondersteuning nodig hebt, dan kom je in een ´kleine klas´ met maximaal 16 leerlingen in de @home. Hier hebben de leerlingen bijna al hun lessen, die worden gegeven door een vast docententeam.

@home

Een @home is een veilige eigen plek voor een groep klassen en een vast docententeam. De meeste lessen volg je binnen je @home, alleen voor een aantal praktijklessen verlaat je het @home.
Hier vind je meer informatie over Coachend mentoraat

KeuzeWerkTijd

KeuzeWerkTijd is bedoeld om leerlingen te leren zelf keuzes te maken, gebaseerd op de eigen kwaliteiten, leerdoelen en interesses. Je kunt bij KeuzeWerkTijd (6 lesuren per week) kiezen voor extra aandacht voor een vak waar je niet goed of juist wel goed in bent of juist om in alle rust zelfstandig te werken in de stilteruimte.
Hier kun je meer informatie vinden over KeuzeWerkTijd

Keuzevakken

Op het Da Vinci College Lammenschans maken alle leerlingen in klas 1 en klas 2 een keuze voor een extra vak: Sport, Dans, Art of Techniek. In leerjaar 1 gaat het om 4 lesuren en in leerjaar 2 om 2 lesuren per week.
Hier  kun je meer informatie vinden over de keuzevakken

Sport
Gedurende het jaar worden er een aantal buitenschoolse sportactiviteiten aangeboden, zoals skiën, squash, golf, waterskiën en turnen. Daarnaast wordt er jaarlijks deelgenomen aan diverse sportevenementen, zoals Olympic Moves.

Dans
Bij dans krijgen de leerlingen les in verschillende dansstijlen, zoals streetdance, clipdance, moderne dans, klassiek ballet, jazzdans en musical dans. De lessen worden gegeven door gediplomeerde dansdocentes in onze eigen danszaal.

Art
Dit vak bestaat uit een mix van muziek, theater en kunst. Acteren, decors ontwerpen, muziek maken, zingen en handvaardigheid. Een mooi programma voor de creatieve leerling!

Techniek
Werken met robots, brugconstructies en raketten bouwen; uw kind ontdekt bij techniek veel verschillende technische toepassingen. Dit vak is een goede voorbereiding op alle technische (v)mbo-opleidingen.

Bovenstaande uren zitten in onze reguliere lessentabel. De leerlingen gaan hiervoor dus niet langer naar school.

De bijdrage voor de keuzevakken bedraagt € 75,- per jaar.

Highschool

Het Leonardo College biedt voor getalenteerde leerlingen Highschool aan, waarbij leerlingen onder schooltijd trainen in hun eigen sport. Ook leerlingen van het Da Vinci College Lammenschans kunnen zich hiervoor opgeven. De mogelijkheid om hier aan deel te nemen zal dan worden bekeken. Het Highschool programma staat open voor sportieve, enthousiaste leerlingen die buitengewoon getalenteerd zijn in een bepaalde sport. Zij krijgen eenmaal per week onder schooltijd training van specialisten in hun sport. Hier kun je meer informatie  vinden over Highschool